Ring til os: +45 21 22 10 82

Historien om Valdemarsgård

Den nye udstykning er en del af Valdemarsgårds jorder. Valdemarsgård ligger ved gadekæret i Højby, og var en af de gårde, som blev liggende ved udskiftningen i 1794. Gårdens jorder tegner således en af strålerne fra stjernebloksudskiftningen. Der har formentlig ligget en gård på stedet i flere hundrede år, men af de historiske matrikelkort fremgår det, at gården har ændret form et par gange.
Matrikel 2a, Højby By, Rorup, som er den smalle matrikel langs Møllerjorden og Lønspjæld, er på udskiftningskortet fra slutningen af 1700-tallet nævnt som Skoleholderens jorder og er på et senere matrikelkort nævnt som skolelærer Rasmus Mogens’ jord. Jordlodden hørte til skolen, der lå på Rorupvej 23, som i mere end 200 år fungerede som skole. Derfor kom denne jordlod også til at hedde Skolelodden.
Sælgers forældre boede på Valdemarsgård og i forbindelse med et generationsskifte fik sælger mulighed for at disponere over et stykke landbrugsjord. Allerede i 2007 meldte tankerne sig om hvordan området kunne udnyttes bedst muligt til glæde for flere mennesker og en udstykning kom i støbeskeen.
Finanskrisen tog fart i 2008 og satte en midlertidig stopper for udstykningsplanerne, men i 2013 var sælger klar til at forberede udstykningen af Valdemarsgård.
Der er en lang og omfattende proces at udstykke landbrugsjord. Der skulle udarbejdes en Lokalplan i samarbejde med Lejre Kommune, der skulle laves udstykningsplaner og overordnede planer for området. Søgerender skulle udgraves for fortidsminder, geotekniske undersøgelser foretages osv.
I vinteren 2015 var man så langt, at langt de fleste undersøgelser var på plads, Lokalplan LK41 var færdig og så startede hele den politiske proces, som ender med at Lokalplan LK 41 formentlig endeligt godkendes i løbet af september måned 2016.
Når du vælger at bo på Valdemarsgård vælger du bæredygtighed, respekt for naturen og den historie, som området bærer på.
 

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/landogbolig.dk/public_html/maegler/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/sfsi_widget.php on line 238
Facebook
Facebook
Twitter