Ring til os: +45 21 22 10 82

Landbrugsjord 14 HA – Store Merløse på Midtsjælland

Swipe til siden for at se flere billeder.

Landbrugsjord 14 HA – Store Merløse på Midtsjælland

Lidt vest for Store Merløse (Midtsjælland) på Vanløsevej ligger matrikel 5e på i alt 14,03 HA, som frasælges fra ejendommen beliggende Vanløsevej 37, St. Merløse.

Købsaftale underskrevet.

Marken fremstår i ét stykke og består af 6,93 HA engareal (§3 beskyttet natur) og rest på 7,1 HA agerjord, som dyrkes konventionelt. Det dyrkede areal er næsten “flad” med svag hældning mod engen og grøft mod syd. Der er etableret hegn og vanding til kvæg.

Der er indkørsel via markvej fra Vanløsevej nr. 9, og der kan medfølge EU-støtterettigheder. Jorden er dyrkningsmæssigt middel på Sjælland – se bilag fra landbrugsstyrelsen og Arealinformation. 

Der kan drives jagt på ejendommen iflg. gældende lovgivning. Der er tale om et særdeles fredeligt areal, som ikke støder op til vej eller anden trafik, og kun med nabo-beboelse i øst-ende. Der er et godt ande- og gåsetræk, ligesom der er råvildt samt andet markvildt. Mulighed for anlæggelse af vildtremisse, vildtager, og andre tiltag til forbedring af biotopen, og vi kan henvise til landboforeningen VKST eller Skovsøhus Natur for vejledning til biotopforbedringer.

I vest støder arealet direkte op mod Eskemose åløb som løber ud i Åmose Å, og dele af engarealet oversvømmes hver vinter. Ca. i midten af engen findes en lund med buske og træer, hvor bl.a. råvildt søger ly og dække. 

Arealet kan kun erhverves af personer / selskab som i forvejen ejer en landbrugsejendom med beboelse, idet landbrugsloven ikke tillader at eje landbrugsjord uden stuehus/beboelse. Ved salg bliver matrikel 5e dermed arealoverført af landinspektør til person / selskab som i forvejen ejer en landbrugsejendom med beboelse.

Der findes ingen bygninger på ejendommen, og den er beliggende i Sorø Kommune. Overtagelse efter aftale.

Ring til ejendomsmægler Ulrich Hjort Hansen på tlf. 5115 0535 og aftal besigtigelse.

Land & Bolig ejendomsmægler er specialister i alle typer ejendomme på landet, herunder landbrugsejendomme, nedlagte landbrug, villaer, skove og grusgrave, samt udvikling af landbrugsejendomme. 

Der er måske noget vi kan hjælpe dig med?

Facebook
Facebook
Twitter