Info

Info om Land & BoligHvordan bruger vi dem?

Information & samarbejdspartnere

Info om Land & Bolig

Land & Bolig er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Ejendomsmægler er en beskyttet titel, der udelukkende må benyttes af personer, der er registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. Alle medarbejdere hos Land & Bolig er uddannede ejendomsmæglere som sikre høje faglige kvalifikationer, som er en sikkerhed for sælger.

Land & Bolig er et anpartsselskab med ansvarsforsikring og garanti hos HDI Forsikring, og forsikringen dækker kun ejendomme i Danmark, som bliver formidlet fra kontorer i Europa.

Dansk Ejendomsmæglerforening – de.dk
HDI Forsikring – HDI

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere er firmaer og personer, som vi personligt har gode erfaringer med, og som vi gerne vil anbefale til andre, når du skal renovere hus/bygninger, have nyt interiør, optimere en mose, hegn og skove mv.

Vi modtager ikke provision eller andet vederlag for at henvise til vores samarbejdspartnere, men blot at vi gerne vil give dig muligheden for at få en dygtig og professionel vinkel på din bolig og dine naturarealer.

Herunder ser du en række af vores samarbejdspartnere. De er alle en del af vores netværk, og de er alle dygtige og pålidelige håndværkere.

Skovsøhus Natur
Planlægning af naturområder med skov, læhegn, jagt, juletræer, søer, plantesalg mv. samt administration af disse og myndighedskontakt

In-Design
Lækre møbler og belysning. – Som kunde hos Land & Bolig får du et køberbevis, hvor du kan købe lækre møbler, lamper og bolig tilberhør med god rabat.

Tømrerfirmet C. Lydolph
Alt indenfor renovering/tilbygning

Tømrerfirma Lars Printz A/S
Ringsted

STO
Tyske facadesystemer og facademaling

Entreprenørfirmaet Udemark og Larsen ApS
Ringsted, jord, kloak, beton, belægning

Gardial Interiør
Gardiner, persienner, markiser og interiør

Avlund Skov og Træpleje
Træfældning, beskæring, natur- og vildtpleje

Land & Bolig ApS

Persondatapolitik / GDPR

I ejendomsmæglervirksomheden Land & Bolig ApS har vi fastsat nedenstående persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med Land & Bolig, og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Vi respekterer dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanst om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os på vores hjemmeside eller ved personlig kontakt.

Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.

  • Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller vurdering, fremvisning, henter/bestiller salgsmateriale eller tilmelder dig vores køberkartotek, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevarer vi dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.
  • Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderlige oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.
  • Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandler vi dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængig af kontaktens karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og Boligsiden A/S.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenligt for at levere den servie eller ydelse, du aftager fra os.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredielande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger, ikke mindst i forhold til gældende lovgivning.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Som kunde hos Land & Bolig har du ret til at få oplyst størrelsen af provision.

Vi modtager provision fra Frida Forskring, Willis Forsikring og Dansk Boligforskring, såfremt der tegnes en forsikring hos disse i forbindelse med et boligsalg.

Klagemuligheder

Disciplinærnævnet – https://naevneneshus.dk/start-din-klage/disciplinaernaevnet-for-ejendomsmaeglere/vejledning/

Klagenævnet for ejendomsformidling – https://www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

ER din bolig steget?

Book et møde

Mere om boligen

Bestil salgsopstilling til Info

Vi vil gerne have lov til at følge op på din henvendelse, og med din bestilling accepterer du, at vi kan kontakte dig telefonisk og på mail vedrørende denne ejendom. Vi kontakter dig ikke vedrørende andre ejendomme uden dit samtykke. Hvis du ikke kan acceptere ovenstående, kan du kontakte os på telefon 2122 1082

Vil du ud og se boligen?

Bestil fremvisning til Info

ER din bolig steget?

Bestil en gratis salgsvurdering